VNB_CreativeMinds_A6 jpg

Kreativní mysl – pro děti od 8 let

Kroužků v Chuchli je spousta – pohybových nespočet, ale kroužek podporující všestrannou kreativitu dětí nám chyběl a proto jsme se rozhodli jej doplnit.

Dotkneme se těchto dovedností

  • kreativní, abstraktní, technické a praktické myšlení
  • kombinační myšlení, spolupráce při směrování k dohodě
  • představivost, a její přenesení na papír (představivost je často mnohem větší, než dokážeme zaznamenat a popsat svými schopnostmi)
  • vnímání barev, představa celku složeného z detailů (syntéza)
  • budování důvěry, naslouchání a dovednost vedení / navigace
  • procvičení paměti, pozornosti, soustředění, vzájemná podpora
  • vnímání vnitřních pocitů a rozpoložení a jejich rozpoznávání a uvědomění
  • empatie
  • aktivace smyslů – hmat, sluch, zrak

Více o kroužku najdete na stránkách agentury Věda nás baví/Kreativní mysl. Registrace probíhá zde.