O nás

Rodinné centrum CHUCHLE je komunitní neziskovou organizací založenou v roce 2014.

Středem naší pozornosti jsou rodiny s dětmi ve Velké a Malé Chuchli. Cílem je nabízet program pro děti  přímo v místě bydliště bez nutnosti dojíždění a zároveň zprostředkovat možnost setkávání, navazování nových kontaktů a získávání informací pro dospělé.

V dalším plánu pak chceme pořádat akce pro mezigenerační setkávání, širokou veřejnost, a napomáhat tak fungování občanské společnosti.

Chuchle je jako další malé obce – součásti Prahy či ležící blízko Prahy ohrožena tím, že se aktivity vyvezou a odehrají jinde a domů se vracíme spát. Rovněž je zde velký podíl nově se přistěhovavších obyvatel, což může být pro starousedlíky i novousedlíky náročné. Jako obyvatelé Chuchle se snažíme o stmelování, sbližování lidí a přitahování aktivit do naší městské části, k nám domů.

Nejsme jediní, a proto chceme spolupracovat i s ostatními spolky a organizacemi, a spoluutvářet tak kulturně-společenský život obce.

Od září 2015 působíme v nově vzniklé klubovně nad poštou (místnost naproti knihovně). Prostory jsme vybavili za pomoci všech našich příznivců hračkami i nábytkem tak, aby byly vhodné pro děti. Úřad městské části Velká Chuchle prostor vybavil kuchyňkou a novým linem.

rodinné centrum CHUCHLE je spolek samostatný, nepolitický a neziskový, jinými slovy závislý na zájmu, pomoci a podpoře, rovněž však zcela otevřený.

K našim základním aktivitám patří / bude patřit:

Naše činnost není zatím příliš široká, protože jsme stejně jako naši nejmenší návštěvníci teprve v plenkách, ale věříme, že i díky zájmu a pomoci Vás – našich dospělých návštěvníků a podporovatelů se nám společně podaří vytvořit platformu, která bude jak pro jednotlivce, tak pro celou Chuchli příjemná a přínosná.

Přijďte mezi nás.