jóga

Dětská jóga – předškoláci

Jóga je velmi vhodná pro děti, které nejsou od přírody soutěživé. V józe totiž nejde o body, ale o příjemný pocit. Jóga napomáhá správnému psychomotorickému vývoji dětí, proto je často doporučována dětem s vadou řeči nebo nesprávným vývojem.

Jóga bude koncipována tak, že je určena pro děti předškolního věku a děti max. z prvních a druhých tříd ZŠ. Podle počtu zájemců budou děti rozděleny do skupinek tak, aby si věkově odpovídaly.

Dětská jóga:

  • je v první řadě zábavná a hravá
  • vytváří nesoutěživé prostředí
  • podporuje a využívá dětskou energii a kreativitu
  • střídá dynamické a relaxační cviky a hry
  • hravou formou učí správnému provedení jednotlivých jógových cviků (ásán)
  • postupně učí děti vnímat a ovládat své tělo a pocity
  • rozvíjí koncentraci, rovnováhu, koordinaci jednotlivých částí těla, rozvíjí paměť, učí práci ve skupině
  • jemná dechová cvičení slouží k uvědomění, prohlubování a zklidňování dechu

lektorka: Žaneta Raszková

Cena: 135 Kč/lekce (kupuje se celé pololetí)

REGISTRACE ZDE