VNB_CreativeMinds_A6 jpg

Kreativní mysl

Kroužek Kreativní mysl jsme vymysleli pro kreativce a děti, které chtějí tvořit. Chceme podporovat kreativní myšlení dětí, rozvíjet dětskou mysl, tvořivost, motoriku a jemné dovednosti i cíleně budovat vztah k estetice.

Součástí programu jsou témata:

  • expresivní malba
  • kresba
  • sochařské techniky
  • netradiční výtvarné techniky
  • recyklace
  • media
  • historie
  • architektura

Záměrem programu je naučit děti myslet v souvislostech, rozvíjet měkké dovednosti napříč různými řemeslnými, výtvarnými a mediálními technikami s jasným výstupem v podobě tematického výrobku.

Kroužek je určen dětem od 8 do 12 let. Kroužek trvá 90 minut a je rozdělen na dvě části. První 20 – 30minutová část je věnována aktivačním hrám, rozvoji myšlení a aktivaci smyslů. Druhá část 60minutová část je věnována výtvarnému, řemeslnému a kreativnímu tvoření, které navazuje na část první.

Registrace probíhá na stránkách agentury Věda nás baví. Je potřeba vyhledat Praha 5 a místo konání RC Chuchle.

Cena: 1845 Kč (10 lekcí)