DSC01234

LEGO kostky – Bricks4Kidz – Dobřichovický domek

Tyto kurzy rozvíjí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®

Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®:
We Learn (Učíme se), We Build (Stavíme), We Play (Hrajeme si).

 • Učíme se – lektor prezentuje 5 – 10 min lekci na dané téma (např. Větrný mlýn – vynález, přenos, energie, soukolí, hřídel).
 • Stavíme – žáci konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.
 • Hrajeme si – žáci rozvíjejí svou vlastní kreativitu právě v čase, který mají na hru.
 • K postavení modelu používáme sadu Bricks 4 Kidz®, která je založena na stavebnici LEGO®.
 • Na úvod hodiny diskutujeme s žáky o modelu, který budeme stavět.
 • Každý týden pracují žáci na novém projektu, jednotlivé modely jsou řazeny do tematických okruhů (např. stroje, stavby, přírodní katastrofy, zákony fyziky, poznávání vesmíru) a umožňují žákům osahat si základní principy fungování přístrojů a objevovat základní fyzikální zákony.
 • Během práce na projektu žáci pracují ve dvojicích a rozvíjejí své schopnosti komunikace a spolupráce.
 • Po dokončení modelu stráví děti zbytek hodiny upravováním svých modelů a porovnáváním výsledků jednotlivých dvojic.

Cíle:

 • Podporovat u dětí schopnost řešit problémy, rozvíjet jejich smysl pro poznávání mechanického fungování modelů a dát jim příležitost kreativně se vyjadřovat.
 • Poskytovat žákům vzdělání formou zábavy při objevování základů strojírenství a architektury.
 • Pomáhat žákům pochopit, že věda, stavitelství a strojní obory mohou být jednou náplní jejich studia či pracovní kariéry.
 • Rozvíjí sociální a citové dovednosti, např. trpělivost, skupinovou kooperaci a komunikaci během práce na projektu.
 • Práce na dokončování projektu rozvíjí cílenou vytrvalost dětí a učí je sebevědomí.

Dětem bude poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky.

Registrace probíhá přímo u agentury Dobřichovický domek

email: dobrichovickydomek@bricks4kidz.com

telefon: Ivana Sedloňová  774 412 495