DSC01248

We-Do – LEGO Education

Určeno pro děti od 7-let.

Kroužek We-Do je pořádán pod heslem Bricks 4 Kidz®: We Learn (Učíme se), We Build (Stavíme), We Play (Hrajeme si). 

Učíme se – v rámci každé hodiny lektor prezentuje 5ti až 10ti minutovou lekci na dané téma

Stavíme – žáci konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu a s pomocí lektora.

Hrajeme si – žáci v rámci práce s modelem rozvíjejí svou vlastní kreativitu zábavnou a nenásilnou formou.

Děti vytvářejí modely z kostek LEGO® a poté tyto modely osadí programovatelnými komponenty umožňujícími modelům vykonávat různé činnosti. Děti se takto hrou učí základní principy programování.  K postavení modelu používáme sadu Bricks 4 Kidz®, která je založena na stavebnici LEGO®.  Na úvod hodiny diskutujeme s žáky o modelu, který budeme stavět.  Každý týden pracují žáci na novém projektu z různých oblastí (např. stroje, zvířata, kolotoče, sportovci, automobily, zákony fyziky). Sestavené modely umožňují žákům osvojit si základní principy fungování přístrojů a formou hry objevovat základní fyzikální zákony.  Každý žák staví vlastní model, který pak (s dopomocí lektora) programuje pomocí tabletu.

Cíle:  Podporovat u dětí schopnost řešit problémy, rozvíjet jejich smysl pro poznávání mechanického fungování modelů a dát jim příležitost kreativně se vyjadřovat.  Poskytovat žákům vzdělání formou zábavy.  Rozvíjet sociální a citové dovednosti, např. trpělivost, skupinovou kooperaci a komunikaci během práce na projektu.  Práce na vlastním projektu rozvíjí cílenou vytrvalost dětí a učí je sebevědomí.

Cena: 2500 Kč (15 lekcí)

Lektorka: Ivana Sedloňová, Dobřichovický domek