Archiv štítku: komunitní kavárna

181468354_1624815141061016_7853407525839081117_n

Komunitní kavárna je na světě!

Náročné měsíce organizace a příprav se vyplatily. Je to skoro rok, když Eva Ness, teď už předsedkyně spolku rodinné centrum CHUCHLE, přišla s myšlenkou oživit prostory bývalé družiny. Eva je podnikavý člověk a s chutí oživit komunitu v Chuchli rozšířila před pár lety řady nás původních členů spolku. Byl to pozitivní vítr, protože mně už začínaly docházet síly a čas.

Od začátku byl projekt komunitního místa, kde se můžou sousedi sejít a k tomu si dát i kávu, víno nebo něco k snědku Evčino dítě. Já jsem byla jen šedou myší v pozadí, která občas projevila součinnost :). Původní myšlenku – vznik nezávislé neziskové organizace, kde bude obec jedním ze zakladatelů – se z různých důvodů nepovedlo dotáhnout do konce. Byly jsme prostě akčnější a šly jsme na to asi příliš rychle. Evě se podařilo již na podzim vyhrát svou prezentací komunitního místa vstupní grant od Nadace Via a nezbylo než smlouvu napsat na již existující neziskovku, abychom zbytečně o peníze nepřišly. No a tím se stalo, že komunitní místo není úplně obecní a někteří na „kavárnu“ začali pohlížet jako na komerční záležitost budovanou za obecní peníze.

Chtěla bych tady zdůraznit, že na všech akcích, které pořádáme pro obecní blaho, pro vás občany Chuchle, nejsme nijak finančně motivovány. Všechny peníze, které kdy do rodinného centra od obce přišly, byly využity na to, aby vánoční dílny nemusely být tak drahé jako tomu bylo na začátku, aby mohl být na karnevalu program a dárky pro děti, prostě vše bylo vždy řádně vyúčtováno. A tak je tomu i u kavárny. Obec nás finančně podpořila, abychom zvládly kavárnu vybavit tak, aby mohla z hygienického hlediska fungovat. Všechny tyto prostředky samozřejmě byly a budou regulérně vyúčtovány.

Se schválením konceptu komunitního místa v obci, došlo ke změně předsedy našeho spolku, protože Komunitní kavárna je obrovský projekt a logicky za centrum a jeho finance musí zodpovídat člověk, který je tahounem takto velkého projektu. Na podzim si tedy valná hromada spolku odsouhlasila změnu předsedy z mé osoby na paní Evu Ness. Já v rodinném centru samozřejmě stále zůstávám (je to takové moje třetí dítě), ale nechávám si na bedrech pouze kroužky a lektory.

VELKÝ DÍK NA ZÁVĚR

Jsem ráda, že nás obec v aktivitách pro občany podporuje a doufám, že naše spolupráce bude do budoucna aspoň v té rovině jako je tomu dosud. Obrovský dík patří všem podporovatelům sbírky, kterou jsme uspořádaly na venkovní posezení. Byli jste skvělí! Děkujeme vám všem, kdo kavárnu navštěvujete nebo se do ní chystáte. To, že tam jste dává našemu „koníčku“ smysl. Všichni, kdo vás teď obsluhují za barem mají můj velký obdiv. Dělají to jen proto, že projektu věří a chtějí, aby fungoval.  Moc se těším, že se budeme v novém školním roce opět moct scházet a vidět se na živo.

Krásné dny a nejen dobrou kávu.

Věra Formanová

tempImageRoeas2 3d29eb78-95fb-4989-8f54-3af8567c0fbf IMG_2322 IMG_2311 IMG_2331 IMG_2327 IMG_2339 IMG_2334

Foto: @prokop.lost a komunita

Kavárna vznikla za podpory:

Logo_Ziva-komunitaZnak_Chuchle_krivky

417530e8-ca71-4a06-b09c-4fc4c738aa19

Kavárna K8

Díky velikonoční bojovce jste si možná všimli vznikající komunitní kavárny K8. Jako rodinné centrum se snažíme již po 7 let budovat zázemí pro komunitní setkávání ať už prostřednictvím pravidelných kurzů nebo jednorázových aktivit, kde se můžete seznámí s vašimi sousedy.

Po celou dobu našeho působení hledáme různé aktivity, kterými by  Chuchle ožila. Působili jsme v „hangáru“ K8, pak v klubovně nad poštou – nyní je klubovna od nového roku přestěhována do přízemí této budovy a společně s úřadem městské části jsme se domluvili na vybudování dalšího komunitního místa, které by nefungovalo jako uzavřený prostor pro pořádání kroužků a kurzů, ale byl by to otevřený komunitní prostor pro nepravidelné setkávání bez nutnosti registrace na nějaký kurz. No a jak jinak takový prostor pojmout, než jako kavárnu, kde si dáte s přáteli kávu, limonádu nebo něco malého k snědku.

Celý projekt je pojat jako nezisková aktivita, stejně jako všechny ostatní aktivity centra. Všichni, kdo za rodinným centrem stojíme jsme nadšenci a chod aktivit zajišťujeme bez nároku na odměny. Odměny jsou vypláceny pouze lektorům, kteří vedou jednotlivé kurzy.

Stejným neziskovým způsobem zřizujeme i kavárnu. Proto hledáme další spojence, kteří by byli ochotni do počátku vložit svůj volný čas a pomoci nám pokrýt co nejvíce hodin pro její otevření. Po „zaběhnutí“ kavárny počítáme s tím, že zisk kavárny pokryje náklady na brigádníka.

Zatím počítáme s otevřením od května. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Vaše rodinné centrum CHUCHLE, z. s.

A1D6F3DB-5151-48B7-A9B2-2F01367652C1 307A8849-9518-4B8C-9C6E-A6ED7FE4F384 493ADF24-9024-4ADB-BDDA-1E774AD9AA98