Lektoři a organizátoři aktivit

Předseda rc CHUCHLE, lektorka Výtvarné dílny

Věra Formanová

předseda rc CHUCHLE

Na počátku bylo velké nadšení a tvůrčí kroužky, které jsem v centru sama vedla. S odrůstajícími dětmi jsem přenechala tyto aktivity dalším nadšencům, které se naštěstí stále daří sehnat. Aktuálně řeším hlavně chod rodinného centra, jeho finanční zázemí a náplň pravidelně běžících kroužků v průběhu školního roku.

Rodinné centrum vnímám jako živý organismus, který se stále vyvíjí a snaží se reagovat na aktuální potřeby obyvatel obce. Hlavním cílem centra je budovat komunitní dění v obci, aby tu lidé měli chuť žít a ne jen přespávat. Chuchle je krásná a plná zajímavých lidí se zajímavými profesemi, tak proč to neobjevovat? Naše snahy nemají žádné politické ambice, nekopeme ani za levou ani za pravou stranu, jsme tady proto, aby se nám tu dobře žilo a jsme otevřeni všem bez ohledu na věk, rodinnou příslušnost nebo náboženské přesvědčení 🙂

Mezi zakladatele a členy rodinného centra patří:

Dana Hůlková-Nývltová, Tereza Matásková a Jaroslava Wiedermannová

lektorka hudebně pohybového kroužku

Vlasta Pilařová

lektorka Malovánek a rýmovánek

Původně jsem pracovala jako učitelka mateřské školy (v Radotíně a v Lochkově) a od roku 1995 se věnuji práci s dětmi na „volné noze“. Pět let jsem provozovala maličkou soukromou školku v domácích podmínkách, 12 let jsem hlídala děti maminkám v jazykové agentuře Channel Crossings v Radotíně, zde jsem se starala o děti od půl roku jejich života. A právě práce s maličkými dětmi mě naučila, jak mocnou sílu má obyčejná písnička. Pomáhala uklidňovat plačící, uspávat unavené, doprovázet pohybové hry starších dětí, a v neposlední řadě i obohacovat slovní zásobu již mluvících dětí. Nejsem vyškolená zpěvačka, ale vždy nás učili, že dětem se má zpívat i když hlas není školený, ale zpěv jde od srdce. Spojení s malováním je šťastné rozhodnutí. Po prvotní zkušenosti vyplynulo, že celou hodinu zpívat nevydrží žádné dítě do tří let (a ani dítě mladšího předškolního věku). Osvědčil se model, chvíli zpívat a tancovat, poslechnout si krátký příběh, malou pohádku s motivací k tvoření a potom tvořit. K malování mám velice blízký vztah, neboť aktivně amatérsky maluji. Z výtvarné výchovy a metodiky výtvarné výchovy, jsem složila maturitní zkoušku. Ze žádného dítěte se během kurzu nestane malíř zpěvák ani tanečník, ale můžeme společně položit pevné základy pro tyto činnosti.

Alice Fischerová

lektorka jógy pro děti i pro dospělé

Dlouhodobě se s radostí věnuji práci s dětmi v keramických kroužcích a pořádám letní výtvarné příměstské tábory.

V roce 2005 jsem pro sebe objevila jógu. Prošla jsem dynamickými styly a zakotvila ve vlastní praxi u klasické jógy a jógové terapie (Olga Králíková).

Mám licenci trenéra jógy 3. třídy České akademie jógy, kde pokračuji v dalším studiu pod vedením zkušených osobností nejen jógy, ale i dalších příbuzných oborů (psychologie, fyzioterapie, lékařství, pedagogika).

Když mi povyrostla dcera, přitáhla si mne dětská jóga. S śpěchem ji zařazuji do programu letních táborů. Absolvovala jsem kurzy dětské jógy u České asociace dětské jógy (Hana Luhanová, Olga Tajovská) a semináře se Sitou Rojovou z Prachatic.

 

Silva_yoga_alpy

Silvie Kolevová

lektorka dopolední pondělní jógy

Jóga mě provází posledních 10 let života. Radost a úlevu, kterou jejím prostřednictvím získávám, bych ráda předala dál. Mám zkušenost s tancem a lásku k němu, a proto je důležitou součástí mých ranních lekcí i hudba. Jsem instruktorkou 2. třídy, mám mezinárodní certifikát RYT 200 a s chutí pokračuji ve svém „jógovém“ vzdělání (kurzy meditace, hormonální terapie, sportovní výživy atd.), abych Vám byla co nejvíce „k užitku“ 🙂 . Jógu si zamilovaly i moje děti, což považuji za nejvyšší „certifikát kvality“…

Eva Ness 

koordinátorka komunitních aktivit

Ve Velké Chuchli bydlím trvale deset let, ale jezdím sem od malička, pochází odtud totiž moje rodina. I proto k ní mám velmi silný vztah!

K Věrce Formanové, zakladatelce rodinného centra Chuchle, jsem se připojila v druhé polovině roku 2017, kdy jsem s konečnou platností opustila svoje tehdejší zaměstnání. Mou profesí byla personalistika, tedy práce s lidmi a pro lidi.  A to moc ráda dělám dál. Mou ambicí je podpořit v Chuchli komunitní život, a to nejen na úrovni setkávání se na dětských akcích, ale i mezi dospělými. V rodinném centru mám nyní na starosti zejména mimořádné aktivity pro děti jako je Karneval, Odpoledne plné her a soutěží, Vánoční dílny a organizaci příměstských táborů. Těším se z nových výzev a doufám ve společné vybudování zázemí pro všechny „chucheláky“ 😊.