417530e8-ca71-4a06-b09c-4fc4c738aa19

Kavárna K8

Díky velikonoční bojovce jste si možná všimli vznikající komunitní kavárny K8. Jako rodinné centrum se snažíme již po 7 let budovat zázemí pro komunitní setkávání ať už prostřednictvím pravidelných kurzů nebo jednorázových aktivit, kde se můžete seznámí s vašimi sousedy.

Po celou dobu našeho působení hledáme různé aktivity, kterými by  Chuchle ožila. Působili jsme v „hangáru“ K8, pak v klubovně nad poštou – nyní je klubovna od nového roku přestěhována do přízemí této budovy a společně s úřadem městské části jsme se domluvili na vybudování dalšího komunitního místa, které by nefungovalo jako uzavřený prostor pro pořádání kroužků a kurzů, ale byl by to otevřený komunitní prostor pro nepravidelné setkávání bez nutnosti registrace na nějaký kurz. No a jak jinak takový prostor pojmout, než jako kavárnu, kde si dáte s přáteli kávu, limonádu nebo něco malého k snědku.

Celý projekt je pojat jako nezisková aktivita, stejně jako všechny ostatní aktivity centra. Všichni, kdo za rodinným centrem stojíme jsme nadšenci a chod aktivit zajišťujeme bez nároku na odměny. Odměny jsou vypláceny pouze lektorům, kteří vedou jednotlivé kurzy.

Stejným neziskovým způsobem zřizujeme i kavárnu. Proto hledáme další spojence, kteří by byli ochotni do počátku vložit svůj volný čas a pomoci nám pokrýt co nejvíce hodin pro její otevření. Po „zaběhnutí“ kavárny počítáme s tím, že zisk kavárny pokryje náklady na brigádníka.

Zatím počítáme s otevřením od května. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Vaše rodinné centrum CHUCHLE, z. s.

A1D6F3DB-5151-48B7-A9B2-2F01367652C1 307A8849-9518-4B8C-9C6E-A6ED7FE4F384 493ADF24-9024-4ADB-BDDA-1E774AD9AA98