top of page

registrace do kurzů

účastník
( rodič/zákonný záspuce )

pouze pokud je účastník mladší 18 let

pokud se liší od předchozí - pouze kurzy 

děkujeme za registrace

Vyplněnou závaznou rezervací zároveň souhlasím s v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů

bottom of page