top of page

Alice Fischerová

Lektorka jógy

Dlouhodobě se s nadšením věnuji práci s dětmi v keramických kroužcích a pořádám letní výtvarné příměstské tábory. V roce 2005 jsem pro sebe objevila jógu. Prošla jsem dynamickými styly a zakotvila ve vlastní praxi u klasické jógy a jógové terapie. Mám licenci trenéra jógy 2. třídy České akademie jógy při FTVS a pokračuji v dalším studiu pod vedením zkušených osobností nejen jógy, ale i dalších příbuzných oborů (psychologie, fyzioterapie, pedagogika). Když mi povyrostla dcera, přitáhla si mne dětská jóga. Bezprostřední zpětná vazba od dětí v kroužcích hravé dětské jógy přináší radost mně i jejich rodičům.123-456-7890

Alice Fischerová
bottom of page