top of page

Eva Ness

Předsedkyně spolku

Ve Velké Chuchli bydlím trvale více než deset let, ale jezdím sem od malička, pochází odtud totiž moje rodina. I proto k ní mám velmi silný vztah.

K Věrce Formanové, zakladatelce rodinného centra Chuchle, jsem se připojila v druhé polovině roku 2017, kdy jsem s konečnou platností opustila svoje tehdejší zaměstnání. Mou profesí byla personalistika, tedy práce s lidmi a pro lidi. A to moc ráda dělám dál. Mou ambicí je podpořit v Chuchli komunitní život, a to nejen na úrovni setkávání se na dětských akcích, ale i mezi dospělými. Od roku 2021 jsem Předsedkyní spolku a zajišťuji naše pravidelné akce, připravuji spolu s lektory kroužky a kurzy a starám se o vnitřní (administrativní) chod centra.


Eva Ness
bottom of page